Рубрика: Ճամփորդություններ

Իրինդ գյուղում

Երեկ մենք գնացիք Իրինդ գյուղ՝

ընկեր Մարգարիտի մոտ: Մենք տեսանք ընկեր Մարգարիտի դասարանը, ծանոթացանք երեխաների հետ: Նրանք 3-րդ դասարանում էին սովորում: Մենք նրանց դասարանում տեսանք կավիճով գրատախտակ ու բոլորով վրան գրեցինք: նրանք անգլերեն ու ռուսերեն չէին անցնում, նրանք ֆրանսերեն էին անցնում:

Մենք միասին ֆուտբոլ խաղացինք ու հետո նշեցինք Համբարձումը: Գնացինք յոթ աղբյուրից ջուր հավաքեցինք, քար ու ծաղիկ լցրեցինք ջրի մեջ և վիճակ հանեցինք, գյուղացիներն էլ հանեցին:

Հետո մենք միասին գնացինք Թալինի ամրոց:  Ամրոցը քանդված էր, բայց շատ մեծ էր ու սիրում, մեծ պարիսպ ուներ: Այնտեղ մենք հաց կերանք, փչացած հեռախոս խաղացինք, մենք 3 կով տեսանք, որոնցից մեկը ուզումէր հարվածել մեր դասարանի Գուրգենին, բայց մենք փախանք: Շատ լավ օր անցկացրինք, նոր ընկերներ ունեցանք ու վերադարձանք տուն:

Реклама
Рубрика: Անգլերեն

A bicycle

  John’s father likes to swim. So he often goes to the swimming pool. His mother likes to play tennis. They often go to the stadium. Their son John is seven. He wants to be a good sportsman. His mother teaches him to play tennis but he asks his parents to give him a bicycle.

Рубрика: Անգլերեն

Homework

Do you have lunch at school?

Do you go to the park with your mother on Mondays?

Does Aren  usually go to the cinema?

Does he listen to music every morning?

Do we have P.E., Armenian, and Maths on  Friday?

Do we have much time to ride a bike?

Рубрика: Հայոց լեզու, Uncategorized

Առաջադրանքներ

Լսե՛ք աուդիոտարբերակը

 • Տեքստից օգտվելով լրացրրու՛ բաց թողնված տառերը, սովորե՛ք բառերի գրելաձևը.

Բլոճ, համբուրել, տիկնոջ, օգուտ, ծաղկաման, սև, մեջ, խեղճ, վարդ, ծննդյան, արևմտյան, ճանապարհ, շնորհավորել:

 • Հեքիաթից ընտրի՛ր երկու հերոս, հորինի՛ր երկխոսություն նրանց միջև: Չմոռանաս ուշադրություն դարձնել ուրիշի ուղղակի խոսքի կետադրության վրա:

 

-Բլոճ,  դու ինչու՞ չես կարողանում արագ վազել:

-Որովհետև ես միջատ եմ, դանդաղ եմ վազում,-պատասխանեց բլոճը:

-Վարդ, դու ինչու՞ ես այդքան փշոտ,-հարցրեց բլոճը:

-Փշերով ես պաշտպավում եմ,-ասաց վարդը:

 

 

Рубрика: Անգլերեն

Homework

 1. Անի, մենք շատ ժամանակ ունենք, արի գնանք այգի և պաղպաղակ ուտենք:
 2. Ես սովորաբար գնում եմ կինոթատրոն իմ մայրիկի  հետ:
 3. Ես չեմ կարող գնալ թատրոն քեզ հետ, ես շատ զբաղված եմ:
 4. Դու դիտու՞մ ես հեռուստացույց ամեն երեկո:
 5. Արամը լսու՞մ է երաժշտություն ամեն օր:

 Ani, we have much time, let’s go to the park and eat ice-cream.

I usually go to the cinema with my mother.
I cannot go to the theatre with you, I am very busy.
Do you  watch TV every evening?
Does Aram listen to music every day?
Ex. 6
Does your best friend like football?
Do you live in a big house?
Do your friends listen to pop music?
Do you watch TV every day?
Do  your friends play computer games?
Рубрика: Մայրենի

Դ. Բիսեթ «Պահմտոցի»

Մի անգամ Մութը որոշեց պահմտոցի խաղալ Լուսնի հետ։

Նա թաքնվեց մերթ տների ետևում, մերթ ծխնելույզների ետևում, և շունչը պահած, այնքան նստեց, մինչև Լուսինն անշտապ ու գողունի մոտեցավ ու գտավ նրան։

Երբեմն էլ Մութը դեսուդեն էր նետվում, նախքան կկարողանար թաքնվել ճանապարհն անցնող կատվի կամ շան ետևում։ Եվ, ընդհանրապես, նա կարողանում էր ճարպկորեն թաքնվել Լուսնից։

Բայց մեկ էլ Արևը ծագեց ու փոխվեց ամեն ինչ։

— Այ, հիմա կստանաս,— ասաց Լուսինը։— Տեսնենք, թե Արևի՞ց որտեղ կթաքնվես։

— Երեխաների ետևում,— երբ նրանք դպրոց գնան,— պատասխանեց Մութը։— Ես կդառնամ նրանց ստվերը։

— Ինչ խոսք, որ խելոք ես մտածել,— ասաց Լուսինը։— Բայց երբ երեխաները մտնեն դպրոց, այդ դեպքում ո՞ւր կթաքնվես։ Հիմարիկ, ես քեզ լավ խորհուրդ կտամ․ թաքնվիր Երկրի մյուս կողմում, այլապես Արևն անմիջապես կգտնի քեզ։

— Չի գտնի,— պատասխանեց Մութը։— Սպասիր ինքդ կտեսնես, որ չի գտնի։

Բայց Արևն ավելի ու ավելի բարձրացավ երկնակամարի վրա, Մութն այնուամենայնիվ նահանջեց դեպի Երկրի մյուս կողմը ու այնտեղ գիշեր եղավ։ Իսկ այս կողմում Արևի հետ պահմտոցի խաղալու համար մնացին միայն մի քանի փոքրիկ մուգ շերտեր։

Այդ շերտերը շատ ուրախ էին, վազում էին մարդկանց ետևից, վազում էին նույնիսկ կովերի ետևից, իսկ մի քանիսը դարձան թռչունների ստվերներ և նրանց հետ թռչում էին մարգագետիններով։ Բայց ի վերջո, Արևը նրանց բոլորին էլ գտավ, ու մնաց միայն մի մուգ շերտ։

— Քեզ էլ կբռնեմ,— ասաց Արևը։— Որտեղ էլ թաքնվես՝ կբռնեմ։

— Չես կարող,— ասաց մուգ շերտը։— Ես այնպիսի տեղ գիտեմ, ուր ինձ երբեք չես գտնի։ Աչքերդ փակիր ու հաշվիր մինչև տասը, իսկ ես կթաքնվեմ։

Արևն անցավ թուխպի ետևը և հաշվեց մինչև տասը։ Հետո նորից դուրս եկավ։

— Հավանաբար, թաքնվել է մեկնումեկի ետևում ու դարձել նրա ստվերը,— մտածեց Արևը։

Եվ Արևը լուսավորեց բոլոր անկյունները, խորշերը, բայց Մութը կորել էր ու կորել։ Մի օր էլ լուսավորեց, հաջորդ օրը լուսավորեց Մութին գտնելու համար, բայց այնպես էլ չգտավ ու չէր էլ կարող գտնել, որովհետև Մութը հարմար տեղ էր թաքնվել՝ սանդուղքի տակի նկուղում։

— Ի՜նչ հաճելի է այստեղ,— մտածեց Մութը։— այլևս դուրս չեմ գա։

Ու այլևս դուրս չեկավ։

Ահա թե ինչու՝ սանդուղքի տակ գտնվող նկուղում միշտ մութ֊մութ է։

Առաջադրանքներ

 • Հաշվի՛ր հետևյալ բառերի հնչյունները.

Պահմտոցի-8 հնչյուն, թաքնվել-8 հնչյուն, արև-4 հնչյուն-7 հնչյուն, ետևից, որովհետև-10 հնչյուն, գտնել-6հնչյուն:

 

 • Գտի՛ր հեքիաթի հարցական նախադասությունները, դուրս գրի՛ր:

Տեսնենք, թե Արևի՞ց որտեղ կթաքնվես։

Բայց երբ երեխաները մտնեն դպրոց, այդ դեպքում ո՞ւր կթաքնվես։

 • Գրի՛ր հետևյալ բառերի հականիշները.

 

Մութ-լույս,  ետևում-առջևում,  գտնել-կորցնել, խելոք-հիմար, ծագել-մայր մտնել, նահանջել-գրոհել, բարձրանալ-իջնել, փոքրիկ-մեծ, մուգ-բաց:

 

 • Հորինիր փոքրիկ պատում՝ օգտագործելով հետևյալ բառերն ու բառակապակցությունները.

 

Պահմտոցի, ծխնելույզ, ճարպկորեն թաքնվել, ստվերներ, ուրախ աղմուկ, անտառի տնակ, վախ, աստիճանններ, նեղ արահետ:

Մի օր պահմտոցի էին խաղում տնակը ու ստվերը: Նրանք ձեռք գցեցին, որ իմանային, թե ով պիտի փակի: Տնակը փակեց աչքերը և սկսեց հաշվել, ստվերը թաքնվեց մի հով տեղ, որ նրան չնկատի տնակը:

Բայց հանկարծ նրա մոտ  եկավ արևը, ստվերը վազեց, մի տուն գտավ ու տեսավ, որ այդտեղ մի հարբեցող մարդ է ապրում: Նա տեսավ գինու, գարեջրի և օղու շշերը, վախեցավ ու փախավ անտառ:

Рубрика: Անգլերեն

Homework

IMG_0812Elen: Hello,  Hayk! It’s me, Elen. How are you?

Hayk:  Im fine. And how are you?

Elen: I ‘m fine too. Hayk let’s go to the  park today.

Hayk: I’ m sorry,  I can’t. I’m  very busy today.

Elen: May I phone you tomorrow?

Hayk: Of course, you may.

Elen: Thank you, good-bye.

Hayk: Good-bye.